Aquathlon Aquastacja 2019

 

Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy Aquastacja Gdańsk

 

Sponsor tytularny:

•Aquastacja Sp. z o.o. Sp. k.

 

Firmy wspierające:

 

 

 

Regulamin

Kierownik zawodów:

•Filip Rozborski (frozborski@gmail.com),  tel. 501182258

Termin:

• Niedziela, 9 czerwca 2019r. od godz. 9.00 ( rejestracja 8.00)

 

Miejsce:

•Pływanie: Pływalnia Aquastacja Al. Grunwaldzka 411 Gdańsk, tel.:  58 764 62 61 długość: 25 m, ilość torów 6

•Bieg:  wg zamieszczonej na stronie mapy

•Dekoracja zwycięzców: Al. Grunwaldzka 411

 

Pomiar czasu:

•ręczny

 

Uczestnictwo:

•Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki urodzeni w latach 2004 - 2015 i młodsi zgłoszeni do dnia 3  czerwca 2019r. Dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach (czynności ta zostanie przeprowadzona w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego)

 

Zgłoszenia:

•Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestarcyjnego na stronie www.aquathlonkids.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, nr telefonu  kontaktowego .

Termin zgłoszeń:

•Zgłoszenia należy dokonać do dnia 3.06.2019r.  Po tym terminie zmiany na liście startowej nie będą wprowadzane.

•W przypadku zgłoszenia do zawodów i wcześniejszej rezygnacji z udziału prosimy o poinformowanie o tym organizatora.

 

Dystanse i kategorie wiekowe:

(o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia)

(zostanie przeprowadzona oddzielna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców)

•Dzieci I (pływanie – 25 m, Bieg – 320 m) – rocznik 2015 i młodsi ( obowiązkowo dzieci płyną w rękawkach)

•Dzieci II (pływanie – 25 m, Bieg – 320 m) – rocznik 2014 ( dzieci płyną w rękawkach - po weryfikacji)

•Dzieci III (pływanie – 25 m, Bieg – 320 m) – rocznik 2013

•Dzieci IV (Pływanie – 25m , Bieg – 320 m) - rocznik 2012

•Dzieci V (Pływanie – 25m , Bieg – 320 m) - rocznik 2011

•Dzieci VI (Pływanie – 50m , Bieg – 640 m) - rocznik 2010

•Dzieci VII (Pływanie – 50m , Bieg – 640m) – rocznik 2009

•Dzieci VIII (Pływanie – 50 m , Bieg – 640m) – rocznik 2008

•Dzieci IX (Pływanie – 50m , Bieg – 640m) – rocznik 2007/6

•Dzieci X (Pływanie – 100 m , Bieg – 960m)- rocznik 2005/4

 

 

 

 

Przepisy techniczne:

•Konkurencja pływacka będzie przeprowadzona seriami na czas. W przypadku dużej frekwencji startujących przewiduje się start po dwie osoby na torze.  

• Konkurencja biegowa będzie miała charakter wyścigu pościgowego (handicap).  Zawodnik (-czka) z najlepszym czasem z pływania pierwszy (-sza) wyruszy na trasę biegową. Kolejne osoby wyruszą ze stratą czasową wynikającą ze straty czasowej w pływaniu. Miejsce na mecie biegu automatycznie jest miejscem w aquathlonie.

•Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych w przypadku mniejszej ilości uczestników.

 

Program zawodów:

szczegółowy plan ukaże się wkrótce

Nagrody:

•Dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1-3 we wszystkich kategoriach wiekowych

•Niespodzianka dla każdego uczestnika

 

Opłata startowa:

•Opłata startowa wynosi:  40 zł za dzieci aktualnie korzystające z zajęć w szkółce “Dzidziuś”, 50 zł za dzieci spoza szkółki. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia wyścigu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie.

 

Pakiet startowy:

•Zawodnik w pakiecie startowym otrzymuje: numer startowy do biegu.

Posiadacze numerów startowych będą mogli korzystać ze wszystkich atrakcji bezpłatnie : dmuchańce, trampoliny, malowanie twarzy,

Postanowienia końcowe:

•Obowiązuje limit startujących na wszystkich dystansach – 300 osób.

•Wyniki zawodów dostępne będą na stronie internetowej www.aquathlonkids.pl